จองห้องพัก
booking

ประเภทห้องพัก

เตียงเดี่ยว มีจำนวน 54 ห้อง ราคา 1,800 บาท/ห้อง

บ้านปูนพักห้องละ 2 ท่าน มีจำนวน 6 ห้อง ราคา 1,500 บาท/ห้อง

เตียงพักคู่ 4 ท่าน มีจำนวน 4 ห้อง ราคา 2,000 บาท/ห้อง

บ้านเดี่ยวพัก 3 ท่าน มีจำนวน 4 หลัง ราคา 3,000 บาท/หลัง

เรือนรับรอง 6 ท่าน มีจำนวน 4 ห้อง ราคา 3,000 บาท/ห้อง

เต้นท์ให้เช่า พัก 2 ท่านและ 3 ท่าน ราคา 300 บาท/ท่าน

*** ทุกรายการ มี ข้าวต้มมื้อเช้า + กาแฟ ***

หมายเหตุ...

ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ได้

-วันขึ้นปีใหม่ ของทุกปี -

-วันตรุษจีน ของทุกปี-

-วันสงกรานต์ ของทุกปี -

-วันหยุดนักขัตฤกษ์-

-Long Weekend -

ราคาของช่วงเวลาดังกล่าวจะแจ้งใหทราบภายหลัง

......พิเศษ.....

สำหรับท่านที่เข้าพัก ระหว่าง เดือน มีนาคม ถึงเดือน กันยายน จะได้ รับส่วนลดทันที 20% รวมอาหารเช้า นะคะ

***เงื่อนไขในการจอง***

การชำระเงิน...

-กรณีสำรองห้องพัก ต้องโอนเงิน เต็ม จำนวน ทันที  หลังแจ้งสำรองห้องพัก  ถ้าไม่แจ้ง โอน  ถือว่าการจองสิ้นสุด

การยกเลิก การจอง...

-กรณีทำการสำรองห้องพัก สมบรูณ์ แล้ว  หากมีการยกเลิกทุกกรณี   ต้องแจ้ง ล่วงหน้า 1เดือน**  คิดค่าบริการ 30% ของการ สำรอง ที่พัก **

ห้องพัก  รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์ 2

 รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์   เรายินดีต้อนรับสู่บรรยากาศแบบล้านนา เพราะเราอยากให้ท่านได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด เราเน้นตกแต่งสไตล์ ล้านนา คุณภาพ การให้บริการเพราะท่านคือคน
พิเศษสำหรับเรา
       รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์
     เป็นเรือนไม้ทุกหลังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเช่น ศูนย์เพาะพันธุ์พืช ที่ราบสูงดอยผาหม่น  ซึ่งอยู่ห่างจากรีสอร์ทเพียง 2 กิโลเมตร และเป็นที่แรก ที่ทำการเพาะพันธุ์ดอกทิวลิป
ซึ่งจะออกดอกประมาณ ต้นเดือนมกราคม  นอกจากจะเดินทางได้สะดวกสะบายแล้ว     หากท่านต้องการไปชม พระอาทิตย์ขึ้นบนภูชี้ฟ้า  เรามีรถของพี่น้องชาวเขา ซึ่งเราต้องการขยาย รายได้เข้าสู่ชุมชน  มาบริการรับส่งท่าน
     นอกจากนี้เรายังมีโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น  ต่างๆอีกหลายอย่าง เช่น การชงชาของชาวเขาขณะนี้กำลังอยู่  ระหว่างการดำเนินโครงการ อีกไม่ช้าท่านไม่ต้องไปชิมชา
ถึงแม่สลอง ที่รีสอร์ทของเราก็จะมีให้ท่านได้ชิม เช่นกัน และที่เราจะแนะนำ คือบรรยากาศตอนเช้าและตอนเย็น  วิวจะสวยมากๆ  มีจุดชมวิว สำหรับถ่ายภาพ  พร้อมสวนดอกไม้และโดมดอกทิวลิป  ในบริเวณรีสอร์ท
       ช่วงกลางคืน ที่รีสอร์ทของเรามีผีเสื้อกลางคืนสีสวยงามให้ได้ชม ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติ   ซึ่งท่านต้องลองมาสัมผัสกับบรรยากาศด้วยตัวเอง
                          
    รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์
    ยินดีต้อนรับท่าน
    ขอบคุณเจ้า

รายละเอียดการจองห้องพัก ภูฟ้าสวรรค์ 2 ราคา/คืน/ห้อง
ห้องนอนเตียงเดี่ยว  มี 22 ห้อง 1,500
ห้องนอน 4 ท่าน  มี 2 ห้อง 2,000
****ไม่มีอาหาร***  

รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์   เรายินดีต้อนรับสู่บรรยากาศแบบล้านนา เพราะเราอยากให้ท่านได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด เราเน้นตกแต่งสไตล์ ล้านนา คุณภาพ การให้บริการเพราะท่านคือคน
พิเศษสำหรับเรา
       รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์
     เป็นเรือนไม้ทุกหลังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเช่น ศูนย์เพาะพันธุ์พืช ที่ราบสูงดอยผาหม่น  ซึ่งอยู่ห่างจากรีสอร์ทเพียง 2 กิโลเมตร และเป็นที่แรก ที่ทำการเพาะพันธุ์ดอกทิวลิป
ซึ่งจะออกดอกประมาณ ต้นเดือนมกราคม  นอกจากจะเดินทางได้สะดวกสะบายแล้ว     หากท่านต้องการไปชม พระอาทิตย์ขึ้นบนภูชี้ฟ้า  เรามีรถของพี่น้องชาวเขา ซึ่งเราต้องการขยาย รายได้เข้าสู่ชุมชน  มาบริการรับส่งท่าน
     นอกจากนี้เรายังมีโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น  ต่างๆอีกหลายอย่าง เช่น การชงชาของชาวเขาขณะนี้กำลังอยู่  ระหว่างการดำเนินโครงการ อีกไม่ช้าท่านไม่ต้องไปชิมชา
ถึงแม่สลอง ที่รีสอร์ทของเราก็จะมีให้ท่านได้ชิม เช่นกัน และที่เราจะแนะนำ คือบรรยากาศตอนเช้าและตอนเย็น  วิวจะสวยมากๆ  มีจุดชมวิว สำหรับถ่ายภาพ  พร้อมสวนดอกไม้และโดมดอกทิวลิป  ในบริเวณรีสอร์ท
       ช่วงกลางคืน ที่รีสอร์ทของเรามีผีเสื้อกลางคืนสีสวยงามให้ได้ชม ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติ   ซึ่งท่านต้องลองมาสัมผัสกับบรรยากาศด้วยตัวเอง
                          
    รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์
    ยินดีต้อนรับท่าน
    ขอบคุณเจ้า

รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์ เรายินดีต้อนรับสู่บรรยากาศแบบล้านนา
เพราะเราอยากให้ท่านได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด เราเน้น
ตกแต่งสไตล์ ล้านนา คุณภาพ การให้บริการเพราะท่านคือคน
พิเศษสำหรับเรา
รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์
เป็นเรือนไม้ทุกหลังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเช่น ศูนย์เพาะพันธุ์พืช
ที่ราบสูงดอยผาหม่น ซึ่งอยู่ห่างจากรีสอร์ทเพียง 2 กิโลเมตร และเป็นที่แรก
ที่ทำการเพาะพันธุ์ดอกทิวลิป ซึ่งจะออกดอกประมาณ ต้นเดือนมกราคม
นอกจากจะเดินทางได้สะดวกสะบายแล้ว หากท่านต้องการไปชม
พระอาทิตย์ขึ้นบนภูชี้ฟ้า เรามีรถของพี่น้องชาวเขาซึ่งเราต้องการขยาย
รายได้เข้าสู่ชุมชน มาบริการรับส่งท่าน
นอกจากนี้เรายังมีโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น
ต่างๆอีกหลายอย่าง เช่น การชงชาของชาวเขาขณะนี้กำลังอยู่
ระหว่างการดำเนินโครงการ อีกไม่ช้าท่านไม่ต้องไปชิมชา
ถึงแม่สลอง ที่รีสอร์ทของเราก็จะมีให้ท่านได้ชิม เช่นกัน และที่เราจะแนะนำ
คือบรรยากาศตอนเช้าและตอนเย็น วิวจะสวยมากๆ มีจุดชมวิว สำหรับถ่าย
ภาพ พร้อมสวนดอกไม้และโดมดอกทิวลิป ในบริเวณรีสอร์ท
ช่วงกลางคืน ที่รีสอร์ทของเรามีผีเสื้อกลางคืนสีสวยงามให้ได้ชม
ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งท่านต้องลองมาสัมผัสกับบรรยากาศด้วยตัวเอง

รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์
ยินดีต้อนรับท่าน
ขอบคุณเจ้า

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

วันนี้ 6

เมื่อวานนี้ 15

สัปดาห์นี้ 6

เดือนนี้ 330

ทั้งหมด 73274

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์

ที่อยู่ : กรุงเทพฯ
Fax : 034-448-517
Mobile : 089-895-3094, 081-845-8649, 081-485-9350

ที่อยู่ : จ.เชียงราย
เลขที่ 2/2 ม.19 หมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง(เลาเจอ) ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
Mobile : 089-895-3094, 081-845-8649, 081-485-9350
           : 092-428-9425, 092-428-9426