ห้องพัก  รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์ 2

 รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์   เรายินดีต้อนรับสู่บรรยากาศแบบล้านนา เพราะเราอยากให้ท่านได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด เราเน้นตกแต่งสไตล์ ล้านนา คุณภาพ การให้บริการเพราะท่านคือคน
พิเศษสำหรับเรา
       รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์
     เป็นเรือนไม้ทุกหลังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเช่น ศูนย์เพาะพันธุ์พืช ที่ราบสูงดอยผาหม่น  ซึ่งอยู่ห่างจากรีสอร์ทเพียง 2 กิโลเมตร และเป็นที่แรก ที่ทำการเพาะพันธุ์ดอกทิวลิป
ซึ่งจะออกดอกประมาณ ต้นเดือนมกราคม  นอกจากจะเดินทางได้สะดวกสะบายแล้ว     หากท่านต้องการไปชม พระอาทิตย์ขึ้นบนภูชี้ฟ้า  เรามีรถของพี่น้องชาวเขา ซึ่งเราต้องการขยาย รายได้เข้าสู่ชุมชน  มาบริการรับส่งท่าน
     นอกจากนี้เรายังมีโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น  ต่างๆอีกหลายอย่าง เช่น การชงชาของชาวเขาขณะนี้กำลังอยู่  ระหว่างการดำเนินโครงการ อีกไม่ช้าท่านไม่ต้องไปชิมชา
ถึงแม่สลอง ที่รีสอร์ทของเราก็จะมีให้ท่านได้ชิม เช่นกัน และที่เราจะแนะนำ คือบรรยากาศตอนเช้าและตอนเย็น  วิวจะสวยมากๆ  มีจุดชมวิว สำหรับถ่ายภาพ  พร้อมสวนดอกไม้และโดมดอกทิวลิป  ในบริเวณรีสอร์ท
       ช่วงกลางคืน ที่รีสอร์ทของเรามีผีเสื้อกลางคืนสีสวยงามให้ได้ชม ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติ   ซึ่งท่านต้องลองมาสัมผัสกับบรรยากาศด้วยตัวเอง
                          
    รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์
    ยินดีต้อนรับท่าน
    ขอบคุณเจ้า

รายละเอียดการจองห้องพัก ภูฟ้าสวรรค์ 2 ราคา/คืน/ห้อง
ห้องนอนเตียงเดี่ยว  มี 22 ห้อง 1,500
ห้องนอน 4 ท่าน  มี 2 ห้อง 2,000
****ไม่มีอาหาร***  
รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์ เรายินดีต้อนรับสู่บรรยากาศแบบล้านนา
เพราะเราอยากให้ท่านได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด เราเน้น
ตกแต่งสไตล์ ล้านนา คุณภาพ การให้บริการเพราะท่านคือคน
พิเศษสำหรับเรา
รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์
เป็นเรือนไม้ทุกหลังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเช่น ศูนย์เพาะพันธุ์พืช
ที่ราบสูงดอยผาหม่น ซึ่งอยู่ห่างจากรีสอร์ทเพียง 2 กิโลเมตร และเป็นที่แรก
ที่ทำการเพาะพันธุ์ดอกทิวลิป ซึ่งจะออกดอกประมาณ ต้นเดือนมกราคม
นอกจากจะเดินทางได้สะดวกสะบายแล้ว หากท่านต้องการไปชม
พระอาทิตย์ขึ้นบนภูชี้ฟ้า เรามีรถของพี่น้องชาวเขาซึ่งเราต้องการขยาย
รายได้เข้าสู่ชุมชน มาบริการรับส่งท่าน
นอกจากนี้เรายังมีโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น
ต่างๆอีกหลายอย่าง เช่น การชงชาของชาวเขาขณะนี้กำลังอยู่
ระหว่างการดำเนินโครงการ อีกไม่ช้าท่านไม่ต้องไปชิมชา
ถึงแม่สลอง ที่รีสอร์ทของเราก็จะมีให้ท่านได้ชิม เช่นกัน และที่เราจะแนะนำ
คือบรรยากาศตอนเช้าและตอนเย็น วิวจะสวยมากๆ มีจุดชมวิว สำหรับถ่าย
ภาพ พร้อมสวนดอกไม้และโดมดอกทิวลิป ในบริเวณรีสอร์ท
ช่วงกลางคืน ที่รีสอร์ทของเรามีผีเสื้อกลางคืนสีสวยงามให้ได้ชม
ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งท่านต้องลองมาสัมผัสกับบรรยากาศด้วยตัวเอง

รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์
ยินดีต้อนรับท่าน
ขอบคุณเจ้า

รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์   เรายินดีต้อนรับสู่บรรยากาศแบบล้านนา เพราะเราอยากให้ท่านได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด เราเน้นตกแต่งสไตล์ ล้านนา คุณภาพ การให้บริการเพราะท่านคือคน
พิเศษสำหรับเรา
       รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์
     เป็นเรือนไม้ทุกหลังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเช่น ศูนย์เพาะพันธุ์พืช ที่ราบสูงดอยผาหม่น  ซึ่งอยู่ห่างจากรีสอร์ทเพียง 2 กิโลเมตร และเป็นที่แรก ที่ทำการเพาะพันธุ์ดอกทิวลิป
ซึ่งจะออกดอกประมาณ ต้นเดือนมกราคม  นอกจากจะเดินทางได้สะดวกสะบายแล้ว     หากท่านต้องการไปชม พระอาทิตย์ขึ้นบนภูชี้ฟ้า  เรามีรถของพี่น้องชาวเขา ซึ่งเราต้องการขยาย รายได้เข้าสู่ชุมชน  มาบริการรับส่งท่าน
     นอกจากนี้เรายังมีโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น  ต่างๆอีกหลายอย่าง เช่น การชงชาของชาวเขาขณะนี้กำลังอยู่  ระหว่างการดำเนินโครงการ อีกไม่ช้าท่านไม่ต้องไปชิมชา
ถึงแม่สลอง ที่รีสอร์ทของเราก็จะมีให้ท่านได้ชิม เช่นกัน และที่เราจะแนะนำ คือบรรยากาศตอนเช้าและตอนเย็น  วิวจะสวยมากๆ  มีจุดชมวิว สำหรับถ่ายภาพ  พร้อมสวนดอกไม้และโดมดอกทิวลิป  ในบริเวณรีสอร์ท
       ช่วงกลางคืน ที่รีสอร์ทของเรามีผีเสื้อกลางคืนสีสวยงามให้ได้ชม ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติ   ซึ่งท่านต้องลองมาสัมผัสกับบรรยากาศด้วยตัวเอง
                          
    รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์
    ยินดีต้อนรับท่าน
    ขอบคุณเจ้า

  • เรือนรับรอง

    เรือนรับรองสำหรับพัก 6 ท่าน

ประเภทห้องพัก ราคา/ห้อง/คืน
 เตียงเดี่ยว 10 ห้อง พัก 2 ท่าน  2,000  บาท
 เตียงคู่พัก 4 ท่าน มีจำนวน 4 ห้อง  2,000  บาท
 เตียงเดี่ยว  ห้องปูน  มีจำนวน 6 ห้อง  1,500  บาท
 บ้านเดี่ยวพัก 3 ท่าน มีจำนวน 4 ห้อง  3,000  บาท
 เรือนรับรอง  6 ท่าน มีจำนวน 4 ห้อง  3,000  บาท
** ทุกห้อง รวมอาหารเช้า  บุฟเฟต์  กาแฟ  โอวัลติน**
***อาหารเย็น เป็นอาหารตามสั่ง  ที่หน้าเคาเตอร์***
 

 

หมายเเหตุ   :  ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ได้

                -วันขึ้นปีใหม่ ของทุกปี
                -วันตรุษจีน ของทุกปี
                -วันสงกรานต์ ของทุกปี
                -วันหยุดนักขัตฤกษ์
                -Long Weekend   ราคาของช่วงเวลาดังกล่าวจะแจ้งใหทราบภายหลัง

......พิเศษ.....
                สำหรับท่านที่เข้าพัก ระหว่าง เดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน จะได้รับส่วนลดทันที 20%
                และ สำหรับท่านที่เข้าพักระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงเดือน กันยายน  จะได้รับส่วนลด 30 %
                ท่านที่รับส่วนลดทั้งสองแบบนี้   ไม่รวมอาหารเช้า นะคะ

***เงื่อนไขในการจองแพ็คเก็จ***
      การชำระเงิน
     
  -ต้องโอนเงินค่าห้องพัก เพื่อเป็นการยืนยันการจอง เต็มจำนวน ตามที่สำรองห้องพักไว้

      การยกเลิก การจองแพ็คเก็จ..
       
-กรณีทำการสำรองห้องพักสมบูรณ์แล้ว หากมีการยกเลิก คิดค่าบริการ 20% ของการสำรองที่พักในครั้งนั้นๆ
        -กรณีแจ้งยกเลิกการสำรองห้องพักน้อยกว่า 7 วัน คิดค่าบริการ 1 คืนจากค่าบริการห้องพัก/ห้อง/คืน
        -กรณีแจ้งยกเลิกการสำรองห้องพักในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ Long Weekend คิดค่าบริการเต็ม ตามจำนวนที่ได้สำรองห้องพักไว้ค่ะ

        กรุณาโอนเงินภายใน 7 วันหลังจากแจ้งสำรองที่พัก   ถ้าเกิน 7 วัน ถือว่าสิ้นสุดการจอง

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

วันนี้ 59

เมื่อวานนี้ 113

สัปดาห์นี้ 387

เดือนนี้ 1499

ทั้งหมด 29477

รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์

ที่อยู่ : กรุงเทพฯ
Fax : 034-448-517
Mobile : 089-895-3094, 081-845-8649, 081-485-9350

ที่อยู่ : จ.เชียงราย
เลขที่ 2/2 ม.19 หมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง(เลาเจอ) ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
Mobile : 089-895-3094, 081-845-8649, 081-485-9350
           : 092-428-9425, 092-428-9426