นายศุกรีย์ สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา TAT Contact Center ได้คว้ารางวัลนวัตกรรมการบริการข้อมูลภาครัฐยอดเยี่ยม (The Best Effective Software Contact Center) จากการประกวด The Best Contact Center Awards 2015 จัดโดยสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (Thai Contact Center Trade Association : TCCTA) ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ ททท. เนื่องจากการบริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวแก่ประชาชน ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่ง และ ททท. เป็นหน่วยงานแรกๆ ของประเทศไทย ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในทุกช่องทางการสื่อสารของโลกยุคดิจิตอลในปัจจุบัน มีบทบาทในการช่วยสนับสนุนการวางแผนเดินทางท่องเที่ยว และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีประสบปัญหาจากการเดินทางอีกด้วย

​​TAT Contact Center ดูแลข้อมูลและพัฒนาการให้บริการโดย กองข่าวสารท่องเที่ยว ททท. มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและเพื่อให้สอดคล้องกับ Lifestyle ของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย มีช่องทางการบริการ 6 รูปแบบคือ
1. TAT Call Center 1672 : ภาษาไทย อังกฤษ จีน ตลอด 24 ชม.
2. เคาน์เตอร์บริการข่าวสารท่องเที่ยว 3 แห่ง : ททท. สนง.ใหญ่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
3. Live Chat : Text chat / VDO Call
4. Mobile Application : TAT Contact Center , TAT eBook
5. เว็บไซต์ www.tourismthailand.org และ www.tatcontactcenter.com
6. Social Network : Facebook/TATContactCenter, Twitter@TAT1672, Youtube/TATContactCenter, Instagram : TATContactCenter

​ปัจจุบันมีแผนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ Call Center เป็นระบบ Cloud เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และพัฒนาช่องทางการบริการผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Social Media ต่างๆ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

วันนี้ 6

เมื่อวานนี้ 15

สัปดาห์นี้ 6

เดือนนี้ 330

ทั้งหมด 73274

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์

ที่อยู่ : กรุงเทพฯ
Fax : 034-448-517
Mobile : 089-895-3094, 081-845-8649, 081-485-9350

ที่อยู่ : จ.เชียงราย
เลขที่ 2/2 ม.19 หมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง(เลาเจอ) ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
Mobile : 089-895-3094, 081-845-8649, 081-485-9350
           : 092-428-9425, 092-428-9426