นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยาได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “เวียนเทียนทางน้ำ สีสันกว๊านพะเยา” ประจำปี 2559” โดยมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานฯ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว นำศักยภาพของจังหวัดมานำเสนอให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รู้จัก และส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนรอบกว๊านพะเยา

โดยงานดังกล่าวจะมีกิจกรรมตลอดการจัดงาน อาทิ กิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว , กิจกรรมวิถีชีวิตชุมชนรอบกว๊านพะเยา , การแสดงสินค้า OTOP และของดีจังหวัดพะเยา , การแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพะเยา , การแสดงแสง สี เสียง ,การแสดงนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับกว๊านพะเยา การประกวดและแสดงภาพถ่ายกว๊านพะเยาและจังหวัดพะเยาในอดีต , การแข่งขันกีฬาทางน้ำ , ชมขบวนแห่ และการประดิษฐ์ปลาสวยงามจากเศษวัชพืช , กิจกรรม “จิบกาแฟแลดูกว๊าน ” กิจกรรม Boat Rally และกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำหนึ่งเดียวในโลก รอบวัดติโลกอารามอายุกว่า 500 ปี เนื่องในวันมาฆบูชา 22 กุมภาพันธุ์ 2559 เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม

จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำหนึ่งเดียวในโลก รอบวัดติโลกอารามอายุกว่า 500 ปี เนื่องในวันมาฆบูชา ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอบคุณภาพสวยๆจาก นครนิวส์การพิมพ์

ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153512990267695&set=o.249759828367977&type=3&theater